griend home geschiedenis flora fauna seizoenen Huys ten Donck

Het is een gebiedje van maar 2 ha. en het is een van de laatste zoetwatergetijdengebieden in Nederland. Door de open verbinding van de Nieuwe Maas met de Noordzee is hier nog twee keer per dag eb en vloed zichtbaar en komt het totale gebied geheel onder water tijdens springvloed. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het gebied ernstig bedreigd. Er was sprake van de aanleg van een tunnel naar de Krimpenerwaard. De de scheepswerf naast de griend, die inmiddels al lang geleden vertrokken is, zorgde voor chemische vervuiling. Door het schrijven van rapporten en het voeren van actie is dit gebied erkend als natuurgebied en bestaat het bijna 40 jaar later nog.

Deze website vertelt de geschiedenis van toen, maar ook de geschiedenis van nu. Want hoewel de industrie vertrokken is komen oude plannen bij tijd en wijle uit de kast en blijft dit gebied kwetsbaar. Zo is onlangs de bijzondere begroeiing langs het haventje verwijderd om pleziervaart mogelijk te maken en werd een deel van het bijzondere karakter van deze griend aan deze economische activiteit opgeofferd.