bezwaarschrift

Bezwaarschrift

De grootste twee wijzigingen op het bestemmingsplan waren dat ten eerste de exploitant van de hoogspanningsmast, het NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland toegang tot dit gebied moest houden, een zeer logische zaak.
De tweede wijziging werd naar aanleiding van een bezwaarschrift van het Ministerie van CRM aangebracht. CRM vond de bestemming natuur & rekreatie voor dit gebied allerminst reeel, en de bestemming natuur beter passend.

Nog een openbare bekendmaking:

Het duurde tot 16 november 1978 voor er weer een stuk over de Donckse Griend, hier onder de naam “Huys ten Donck” van gemeentewege in de Combinatie verscheen:

En toen waren de acties opeens voorbij, het gebied was natuurmonument en door de wet beschermd. Het is nu nog steeds afgesloten. Per jaar wordt er steeds éénderde deel gekapt en het ziet er goed onderhouden uit.

Geef een reactie