Home

Tal van activiteiten uit het verleden en het heden staan hier samen op een website. Het zijn zaken waar ik me nu of vroeger voor heb ingezet. Zo is de Donckse Griend een natuurgebied waar rond 1977 voor geknokt moest worden. Bedreigingen als de ernaast gelegen scheepswerf (en die is tegenwoordig weg) en een mogelijke tunnel zorgden ervoor dat dit, een van de laatst overgebleven, zoetwatergetijdengebied toen op het punt stond om te worden afgegraven. Het is niet gebeurd, het werd een beschermd natuurgebied. Een verslag van de activiteiten uit 1977/1978 staan onder “Donckse Griend”. Na een technische vooropleiding, de pedagogische academie en tientallen jaren in het onderwijs volgde een studie aan de UvA en tegenwoordig ben ik historicus. De websites www.joodserfgoedrotterdam.nl en www.joodsamsterdam.nl zijn daar een neerslag van.