De Donckse Griend

Met ingang van juli 2019 heeft De Donckse Griend een eigen website. Binnenkort verdwijnt dit gedeelte op deze site. Volg de link om de geupdate site te zien.

De Donckse Griend is een buitendijks natuurgebied, liggend aan de Nieuwe Maas tussen Bolnes en Slikkerveer in de gemeente Ridderkerk. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd dit gebied serieus bedreigd in het voortbestaan. De scheepswerf die ernaast lag wilde het gebruiken voor een eventuele uitbreiding, ook was er sprake van de aanleg van een tunnel door het gebied naar de Krimpenerwaard.
Er is een aantal jaren actie gevoegd om dit gebied te behouden en uiteindelijk is het een beschermd natuurgebied geworden. De laatste 30 jaar heeft dit unieke natuur- en cultuurlandschap kunnen voorbestaan.
Deze site gaat over de acties en de unieke biologische waarde van dit gebied en is gebaseerd op de bevindingen en waarnemingen van 1975 – 1980.

Geef een reactie